Välkommen till förskolan leklabbet

Förskolan Leklabbet är ett personalkooperativ beläget i Sicklaområdet i Nacka. Vi är 4 heltidsanställda och har 21 barn i gruppen. 

Hos oss får barnen en lärorik, rolig och trygg start på sin resa i det livslånga lärandet. 

100 %

KUNDUNDERSÖKNING 2020 & 2021

Föräldrarnas svar på Nacka kommuns enkät 2020 och 2021 där vi får 100 %

- Verksamheten är stimulerande

- Engagerad personal

- Arbetar med att utveckla mitt barns språk

- Mitt barns tankar och intressen tas tillvara

- Barnen är trygga, trivs och har en god arbetsmiljö

- Föräldrarna är nöjda och kan rekommendera förskolan5,1

hög personaltäthet

 

Vi vill ha mycket tid med varje barn så därför är en ekonomisk prioritet att hålla barnantalet per anställd så lågt som möjligt. Vi har just nu 5,1 barn per anställd.

4 T

vår värdegrund- Tydlighet


-Tillåtande


- Tillgänglighet


- Tillsammans

Galleri