Jonas Djäken

Rektor

Förskollärare

E-post


Wivvi Lund

Barnskötare

Epost

Har arbetat inom förskoleverksamhet sedan 1999. 

- På Leklabbet får man som pedagog mer tid för varje barn, varje dag. 

Socialt samspel, matematik och hälsa är de delar av verksamheten jag brinner för.

Har arbetat på Leklabbet sedan 2015. 

Skapande, trygghet och omsorg är de delar av verksamheten jag brinner för.

Jenny Lundmark

Förskollärare

E-post

Marita Suneson

Barnskötare

Ordförande i styrelsen

Epost

Förskollärarexamen 2019. 

- På Leklabbet är det korta beslutsvägar och man får bra kontakt med alla vårdnadshavare. 

Barns lärmiljöer, språklig utveckling och små barns lärande är de delar av verksamheten jag brinner för.

Har arbetat på Leklabbet sedan 1992. 

- Nära samarbete med föräldrar, tid att se och hinna lyssna på varje barn är det som gör att jag trivs bra på en liten enhet som Leklabbet.

Trygghet, drama, sång och musik är de delar av verksamheten jag brinner för.